Правила STEM-школи INVENTOR

Додаток № 2
до Договору про надання освітніх послуг
позашкільної освіти (надалі – Договір)

ПРАВИЛА STEM ШКОЛИ INVENTOR

1. ЗАПИС В STEM ШКОЛУ INVENTOR, КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП, ВІДВІДУВАННЯ

1.1. За умови підписання Заяви про приєднання до Договору на підставі здійсненої оплати за відповідний Абонемент STEM школа INVENTOR записує Дитину у відповідну вікову групу STEM школи INVENTOR.
1.2. Заняття проводяться згідно з розкладом STEM школи INVENTOR. Адміністрація STEM школи INVENTOR може змінювати розклад, попередньо повідомивши про це Замовника послуг. Діти допускаються на заняття лише за попереднім записом.
1.3. Приводити Дитину на заняття потрібно за 10 хв. до його початку. Приходити, щоб забрати Дитину, потрібно за 5 хв. до закінчення заняття.
1.4. Діти дошкільного віку допускаються на заняття лише у змінному взутті або в шкарпетках.
1.5. Батьки зобов’язані попередити адміністратора STEM школи INVENTOR про неможливість забрати Дитину вчасно.
1.6. На заняття не можна приводити дітей з ознаками нездужання. У випадку якщо адміністратором/педагогом буде виявлено у Дитини ознаки нездужання, такі особи мають право не допустити Дитину до заняття.

2. ОПЛАТА ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАНЯТЬ
2.1. Замовник послуг після підписання Заяви про приєднання до Договору має право оплатити тільки перше пробне заняття або відповідний Абонемент: STEM-блок (4 заняття, якщо навчання відбувається один раз на тиждень і 8 занять – два рази на тиждень), STEM-модуль (18 занять), STEM-рік (абонемент на один навчальний рік з вересня по травень включно).
2.2. Після оплати пробного заняття чи відповідного Абонементу адміністратор зобов’язаний видати квитанцію Замовнику послуг, яка підтверджує оплату. З метою уникнення непорозумінь рекомендуємо Замовнику послуг зберігати квитанції за оплату занять до кінця навчального року.
Якщо Дитина Замовника послуг не відвідує заняття або відвідує заняття частково, не в повному обсязі через хворобу, переїзд та будь-які інші причини (при цьому заздалегідь не повідомляє про причини такої відсутності), то грошові кошти, сплачені за такий Абонемент, поверненню не підлягають, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.
2.3. Дитина, у якої відсутній оплачений Абонемент, до заняття не допускається. Комп’ютерна система STEM школи INVENTOR автоматично видаляє такого учня зі списку групи.
2.4. Відновити навчання можна за бажанням Замовника послуг та при наявності вільних місць у групах після виконання Замовником послуг своїх фінансових зобов’язань.
2.5. Річний абонемент.
2.5.1. Річний Абонемент на навчання Дитини діє тільки в тій STEM школі INVENTOR, де був придбаний.
Річний Абонемент діє в період з 01 вересня по 31 травня. У разі дострокового припинення отримання освітніх послуг за річним Абонементом з ініціативи Замовника послуг з будь-якої причини, кошти, сплачені за річний Абонемент, не повертаються, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.
2.5.2. При купівлі річного Абонементу на один з курсів, дитину можна перевести на інший курс. При цьому:
- якщо річний Абонемент на курс, на який переводиться Дитина, з меншою вартістю, ніж попередньо придбаний річний абонемент, то різниця не повертається;
- якщо річний Абонемент на курс, на який переводиться Дитина, з більшою вартістю, ніж попередньо придбаний річний Абонемент, то під час такого переводу потрібно буде здійснити доплату одним платежем у сумі відповідної різниці між вартістю річних Абонементів.
2.6. Право на використання відповідного Абонемента належить лише тій Дитині, якій відповідний Абонемент був придбаний, передавати Абонементи третім особам без згоди STEM школи INVENTOR забороняється.
2.7. Пропуск заняття Дитиною. У разі пропуску Дитиною занять з поважних причин така Дитина може за ініціативою Замовника послуг здійснити відпрацювання протягом 2 (двох) місяців з дати пропуску, за умови завчасного повідомлення адміністрацію STEM школи INVENTOR, але не пізніше 31.05.2020 та лише при умові продовження навчання у своїй основній групі.
2.8. Відпрацювання Дитиною пропущеного заняття проходить тільки з іншою групою за наявності в ній вільних місць.
2.9. У разі пропуску Дитиною заняття з поважних причин та не передбачення STEM школою INVENTOR відпрацювання за певним курсом відповідно до оплаченого Абонемента, то надається право Замовнику послуг здійснити певну кількість переносів оплати відразу після закінчення відповідного абонемента, а саме:

STEM-рівень Освітній курс STEM-блок переноси STEM-модуль переноси
STEM JUNIOR Ранній розвиток (3-4 роки) Перенос заняття можливий 1 раз,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття можливий 4 рази,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Наука про світ (4-5 років) Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Цікава інженерія (5-6 років) Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Ранній розвиток (3-4 роки) 2 рази на тиждень Перенос заняття можливий 2 рази,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття можливий 4 рази,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Наука про світ (4-5 років) 2 рази на тиждень Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Цікава інженерія (5-6 років) 2 рази на тиждень Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Підготовка до школи 2 рази на тиждень Перенос оплаченого заняття можливий 4 рази Перенос оплаченого заняття можливий 16 разів
Початкова механіка Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
STEM-садочок 3 рази на тиждень Перенос оплати можливий 2 рази не більше 3 днів -
STEM-садочок 5 разів на тиждень Перенос оплати можливий 2 рази не більше 5 днів -
STEM MIDDLE Основи робототехніки Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Робототехніка Scratch Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Практична механіка Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Science Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Захоплююча математика 1 і 2 рівень Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Kids prodject 1 рівень і 2 рівень Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Пізнаю світ з Minecraft: EE Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Програмування з Minecraft: EE Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Архітектура 1 і 2 рівень Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Підготовка до WRO WeDo 2.0 Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Країнознавство * Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
STEM SENIOR Робототехніка Minstorms 1,5р навч Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Експерименти з робототехнікою 0,5 р Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Перенос заняття не дозволяється,
відпрацювання можливе протягом 2 місяців
Проектна робототехніка Mindstorms Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Web програмування Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Developer. Електроніка та програмування Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Developer. Розробка ігор та 3D-моделювання 1 і 2 рівень Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Робототехніка у віртуальній реальності Перенос оплаченого заняття можливий за наявності іншої групи Перенос оплаченого заняття можливий за наявності іншої групи
Підготовка до WRO 3.0 для 1 команди Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
First startup Перенос оплаченого заняття можливий 2 рази Перенос оплаченого заняття можливий 8 разів
Літо
STEM JUNIOR SUMMER Карусель пригод Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Мульті-мікс 1.0 Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Мульті-мікс 2.0 Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Машини та механізми Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
STEM-Садочок 3 рази на тиждень, діти від 4 до 6 років (6 дітей - 1 вчитель) Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
STEM MIDDLE SUMMER Кругосвітні мандрівки Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Країнознавство Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Комікс-клуб Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Dino Park Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Early robotics new 2019 Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
City bots new 2019 Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
STEM SENIOR SUMMER X-treme Engineering Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
More Than Fun (MTF) Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Awesome Robotics Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -
Space Robotics Переноси оплачених занять можливі до завершення літніх курсів -

 

2.10. Оплата за невідпрацьовані заняття не повертається.
2.11. Адміністрація STEM школи INVENTOR не ініціює відпрацювання.
2.12. Завчасне попередження про відсутність. Замовник послуг обов’язково повинен завчасно попереджувати про відсутність Дитини на занятті одним з таких способів:
- через мобільний додаток Inventor STEM school;
- через сайт;
- зателефонувавши до STEM школи INVENTOR, у якій навчається Дитина, та повідомити особисто адміністратору STEM школи INVENTOR;
2.13. Попереджувати потрібно не менше ніж за 1 день до запланованого пропуску. Ця інформація обов’язково вноситься адміністратором до «Персональної картки учня» і Замовнику послуг надається унікальний номер реєстрації повідомлення про відпрацювання. Якщо Замовник послуг не повідомив або несвоєчасно повідомив адміністратора STEM школи INVENTOR (наприклад, після початку оплаченого заняття) і повідомлення немає у «Персональній картці учня», то можливість відпрацювання Дитиною заняття втрачається.
2.14. Замовник послуг зобов’язаний заздалегідь попереджувати адміністратора STEM школи INVENTOR про зміну номера контактного мобільного телефону та інших контактних даних, зазначених в Заяві про приєднання до Договору.
2.15. STEM школа INVENTOR залишає за собою право перевести на індивідуальне навчання дитину, яка відповідно до рішення STEM школи INVENTOR потребує особливої уваги, з метою належного розкриття потенціалу дитини.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ШКОЛІ
3.1. Відповідальність за життя і здоров’я Дитини до і після занять несе Замовник послуг, під час заняття – Керівник курсу.
3.2. У STEM школі INVENTOR не дозволяється бігати, голосно розмовляти, у т.ч. по телефону. Мобільні телефони потрібно переводити у беззвучний режим.
3.3. Комунікація в межах STEM школи INVENTOR відбувається виключно на засадах взаємоповаги та толерантного ставлення до потреб інших людей, без вживання ненормативної лексики та приниження гідності іншої людини.
3.4. Забороняється приносити з собою та вживати продукти харчування та напої в STEM школі INVENTOR.
3.5. Потрібно дотримуватися чистоти і порядку в STEM школі INVENTOR , не залишати свої речі, використані стакани, обгортки тощо.
3.6. Під час сніжної та дощової погоди при вході в STEM школу INVENTOR потрібно одягати бахіли.
3.7. У школу не можна заносити дитячі візочки, велосипеди, санки тощо.
3.8. У школу не можна заходити з тваринами.
3.9. Адміністрація не несе відповідальність за збереження забутих, загублених і залишених без нагляду речей.
3.10. При недотриманні правил STEM школи INVENTOR адміністрація STEM школи INVENTOR залишає за собою право на відрахування Дитини.