Принципи навчання у STEM-школі INVENTOR

  1. Комплексність

Ми розвиваємо у дітях вміння вирішувати конкретні задачі на уроці. Природничі науки, технології, інженерія, математика поєднуються в одному занятті для дітей уже з 3 років. Учні досліджують проблему, шукають шляхи її розв’язання, конструюють, програмують, проводять розрахунки та експерименти, роблять висновки та презентують отримані результати.

 

  1. Практичність

Учні використовують вивчені закони, формули, програми на практиці, власноруч створюють усе — від найпростіших механізмів до роботів-помічників і «розумного будинку». Так діти засвоюють здобуті у дослідах знання і вчаться застосовувати їх на практиці.

 

  1. Повага до потреб кожного

Мета STEM-школи INVENTOR — допомогти кожному учневі знайти і розвинути власні таланти та нахили. Професійні педагоги не вирішують за дитину, а стимулюють її самостійно обрати заняття до душі сьогодні, завтра або в майбутньому.

 

  1. Навчання через дію

Дитина самостійно створює, конструює, грає і водночас набуває знань, отримує досвід. На кожному етапі розвитку учня наші STEM-школи обирають найефективнішу діяльність. Для дошкільнят - це ігри, для молодших школярів — веселі експерименти, для підлітків — проектна робота. Тому «Навчання через дію»  є одним із провідних принципів STEM-освіти.

Заняття у STEM-школі INVENTOR містять чотири освітні складові: взаємозв’язок, конструювання, рефлексія та розвиток.

Чотири принципи

 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
Діти поєднують нові знання із набутим досвідом, складність наростає поступово. Нове запам’ятовується надовго й упорядковано.

 КОНСТРУЮВАННЯ
Учні використовують LEGO® для конструювання моделей. Набуті знання з власними ідеями діти застосовують у творчих конструкціях на певну тему.

 РЕФЛЕКСІЯ
Аналіз вивченого та збудованого, аргументування власних думок, презентація своїх робіт, шляхи практичного застосування у житті.

 РОЗВИТОК
Творча атмосфера, додаткові завдання, бажання побачити свій результат розвивають креативні навички, допитливість, поглиблюють отриманий досвід. 

 

  1. Розвиток компетенцій

Кожен курс у STEM-школі INVENTOR розвиває основні компетенції: креативність, критичне мислення, комунікабельність та науково-технічну грамотність.

Креативність
Вміння створювати щось неповторне, знаходити вихід із будь-якої ситуації, шукати нестандартні рішення.

Критичне мислення
Здатність до аналізу, узагальнення, встановлення закономірностей, вміння шукати потрібне, важливе і корисне.

Комунікабельність
Навички взаємодії з іншими людьми, злагоджена робота у команді, визнання внеску кожного для досягнення спільного результату, впевненість.

Науково-технічна грамотність
Розуміння законів фізики, мов програмування, вміння застосувати ці знання на практиці.

Розвиток цих компетенцій допоможе дітям реалізувати свої найскладніші ідеї та мрії вже сьогодні і стати успішними у майбутньому.

 

  1. Підтримання інтересу до пізнання

Навчання має бути цікавим! Тому STEM-школа INVENTOR використовує на заняттях  навчальні набори LEGO Education, які зацікавлять кожного учня. Підсилить жагу до знань система мотивації — своєрідна гра із накопиченням балів, здобуттям рівнів, звань і сюрпризами для усіх учасників.

Ваше місто: Київ
+38 (044) 490 90 80
Inventor, 2022.
Усі права захищено.
Завантажити мобільний додаток Android | IOS